Évindító gondolatok Laci atyától

„Jöjj Szentlélek Úristen!” – kérjük Isten áldását az előttünk álló tanév közeledtével, hogy Isten akaratának befogadására készek legyünk, s ennek az álomnak megvalósítóivá tudjunk válni.

Sok kérdés felmerül ilyenkor bennünk, mikor előre tekintünk s a lehetőségeket, célokat próbáljuk megfogalmazni, nem elfelejtkezve a kötelességek soráról, s arról az összhangról, mely köztük lennie kéne. Érezhetjük magunkat egy képzeletbeli piacon, ahol sok mindent kínálnak, s mi persze azzal a tudattal akarunk hazatérni, hogy a legszebbet, legjobbat választottuk.

Mire van szükségünk? Mi válik igazán hasznunkra? Gyökössy Endre egyik hasonlata segíthet a választásban: „A só képlete NaCl, nátriumklorid, tehát lényegében nátrium és klór. A nátrium lágy fém, a klór pedig mérges gáz. És hiába teszek én a levesembe külön nátriumot és külön klórt, nem áll össze a kettő, nem lesz sóvá. Az jutott eszembe, hogy az öröm és a munka, a szolgálat és az öröm, külön-külön adagolva szintén nem áll össze. Nem ízesíti az életünket.”

Kérjük a Szentlélek segítségét, talentumainkat jól felismerve szőjük terveinket s hozzuk meg döntéseinket úgy, hogy azok egyeznek Isten akaratával, mert ha „Isten velünk, ki lehet ellenünk.” (Róm8,21)

Áldott tanévet kívánok mindannyinknak!

Laci atya

 

Városmajori Hittanos Közösség
majorihittanosok@gmail.com
hittanosok.com
facebook.com/hittanosok
instagram.com/hittanosok